Wpływ nieprawidłowego siedzenia na mięśnie dna miednicy

incontinece

Czy wiecie, że zaburzenia napięcia mięśni dna miednicy  dotyczą nie tylko kobiet po ciężkich porodach, ciążach czy w okresie menopauzy?  

Problem ten może dotyczyć osób obojga płci, a jednym z czynników, które przyczyniają się do jego wystąpienia jest nieprawidłowa pozycja siedząca!

Coraz częściej spotykamy pacjentów, którzy cierpią na różne dolegliwości wynikające z zaburzenia napięcia mięśni dna miednicy: ból kości ogonowej, ból krocza, wysiłkowe nietrzymanie moczu, ból jąder, bolesne stosunki. Objawy często pojawiają się niespodziewanie podczas dźwigania, skakania na trampolinie czy biegania. Bardzo wielu z tych pacjentów, to osoby, które codziennie przez większość dnia siedzą.

Wpływ nieprawidłowego siedzenia na mięśnie dna miednicy:

Wiecie już, że siedząc w nieprawidłowej pozycji, „zgniatamy” sobie narządy, które przy nieprawidłowym ustawieniu kręgosłupa, klatki i miednicy mają mniej miejsca.  Skutkuje to tym, że ściśnięta zawartość miednicy bardziej obciąża jej dno, wywołując jego nieprawidłowe napięcie.

Pisałyśmy też, że mięśnie dna miednicy to mięśnie współdziałające z przeponą i mięśniem poprzecznym brzucha, jeśli więc w siedzeniu mięśnie te działają  nieprawidłowo – przepona pracuje w nieprawidłowym zakresie, a poprzeczny brzucha jest mniej aktywny – zaburzona jest również praca dna. Badania dowodzą , że w pozycji  zgarbionej mięśnie dna  miednicy(oraz mięśnie brzucha) są mniej aktywne niż w pozycji wyprostowanej z zachowaniem prawidłowych krzywizn kręgosłupa.

Drodzy, kolejny raz się potwierdza, że siedzenie szkodzi, a nieprawidłowe siedzenie szkodzi bardzo. Jeśli macie objawy ze strony mięśni dna miednicy, koniecznie zadbajcie o prawidłową pozycję w pracy i jak najczęściej wstawajcie od biurka i chwilę się porozciągajcie, a jeśli to nie pomoże, zgłoście się do fizjoterapeuty.

W trosce o swoje zdrowie, kiedy skończycie czytać, wstańcie, mocno się przeciągnijcie i weźcie głęboki oddech, a siedząc, kiedy tylko możecie zróbcie lekkie rolowanie miednicy.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zaproście nas na szkolenie lub warsztaty!

Grewar H., McLean L. The integrated continence system: A manual therapy approach to the treatment of stress urinary incontinence, Manual Therapy 13 (2008) pozyskane z: http://www.oc3.ca/wp-content/uploads/2014/03/ICS-Manual-Therapy.pdf

Sapsford RRRichardson CAMaher CFHodges PW. Pelvic floor muscle activity in different sitting postures in continent and incontinent women, Physical Medicine and Rehabilitation, pozyskane z http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(08)00425-5/fulltext

Ewelina Tyszko-Bury, Zastosowanie Technik Osteopatycznych u pacjentek z dolegliwościami bólowymi dna miednicy, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, pozyskanie z http://osteopatia-ginekologiczna.pl/publikacje/